322C Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, TP.HCM

Thiết lập khoản vay cầm đồ

1. Thiết lập khoản vay cầm đồ
Bạn muốn vay bao nhiêu ?
VNĐ
Bạn muốn vay bao lâu ?
Ngày

Tài sản thế chấp:

Thương Hiệu:

Năm sản xuất:

Hình ảnh:


  Mô tả tài sản cầm cố:

  Thông tin khách hàng

  2. Thông tin khách hàng

  Tên khách hàng

  Giới tính

  Hoàn tất thiết lập khoản vay

  3. Hoàn tất thiết lập khoản vay

  Hoàn tất thiết lập khoản vay

  Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn thông qua Email và số điện thoại sau 30 phút để hỗ trợ bạn về khoản vay