322C Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, TP.HCM

VỊ TRÍ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân viên tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Quản lý tiền và hàng hóa tại cửa hàng Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao [...]

VỊ TRÍ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Thực hiện các nghiệp vụ thu – chi tại cửa hàng Lập hợp đồng với khách hàng tại cửa hàng Kiểm soát và quản lý hàng hóa tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên [...]

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Phát triển hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên [...]

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trong bối cảnh tiếp cận với nguồn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, tín dụng đen mang lại nhiều rủi ro, dịch vụ cầm đồ truyền thống còn nhiều bất tiện và phong cách phục vụ chưa chuyên nghiệp. Dịch vụ cầm đồ chuyên nghiệp của 24H ra đời nhằm khắc phục những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn của khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như bắt kịp xu thế phát triển của nền tài chính thế giới. [...]